Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ชนเผ่าพื้นเมืองมลาบรี (ชนเผ่ามลาบรี)

มลาบรีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ชาวมลาบรีหรือตองเหลือง ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากวิถีที่เคยอิสระ หาอยู่หากินในป่า สู่สังคมใหม่ คนรุ่นเก่าต้องปรับตัวท่ามกลางปัจจัยและข้อกำจัดมากมาย ส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็ถูกปรับให้เข้าสู่กระแสสังคมในปัจจุบัน
       มลาบรี ถูกตั้งคำถาม...วันหนึ่งความเป็นมลาบรีจะถูกกลืนหายหรือไม่ มลาบรีจะดำรงตนอยู่อย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรู้จักกลุ่มมลาบรี

ชนเผ่ามลาบรีเหลืออยู่เพียง 300 กว่าคน ในอดีตชาวมลาบรี เคยอาศัยอยู่ในป่า มี ภูมิปัญญาเก็บของป่าล่าสัตว์ และการเอาตัวรอดในป่าได้เป็นอย่างดี แต่วันนี้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้มลาบรีไม่สามารถดำรงวิถีในป่าได้อีกต่อไป ถึงชีวิตจะเปลี่ยนไป แต่ความทรงจำเมื่อครั้งยังเคยอยู่ป่า ไม่เคยจางหายโดยเฉพาะกับคนเฒ่าคนแก่ชาวมลาบรี

ที่สำคัญ เราจะได้รับบทเรียนดีๆที่มลาบรีจะมอบให้กับเรานั่นคือเรื่องของน้ำใจและการแบ่งปัน กินคนเดียวไม่ได้ ต้องแบ่งกันไปเรียนรู้วิธีคิดของมลาบรีและย้อนดูชีวิตของเราเอง


ที่มา พันแสงรุ้ง

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น