Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

เด็กชนเผ่า ความหวังเพื่อเป็นไทย

- ของขวัญวันเด็กปี 2555 นี้ หนูอยากได้สัญชาติไทย
- อยากได้ของขวัญจากท่านนายรัฐมนตรี คือ สัญชาติไทย
- หนูเกิดในประเทศไทย หนูจึงเป็นคนไทยโดยกำเนิด
- แม้หนูเป็นชนเผ่า แต่หนูก็อยากมีสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไป
- ผู้ใหญ่ใจดี เห็นใจพวกหนูบ้าง เพราะบัตรประชาชนมีความสำคัญต่อพวกหนูมาก
- ถ้าไม่มีบัตร เหมือนไม่มีตัวตนในประเทศไทย
- ถ้าไม่มีสัญชาติไทย หนูก็ไม่สามารถกู้ยิมเงินเรียนต่อได้

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น