Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พัีนแสงรุ้ง : เวียผาดุ๊ ผืนป่ามรดกโลกชาวกะเหรี่ยง ตอนที่ 3ติดตามความพยายามของพี่น้องกะเหรี่ยงไล่โว่ เพื่อดำรงวิถีชีวิตอยู่ในผืนป่าอันศักดิ์สิทธิ์ เวียผาดุ๊ และความเป็นห่วงของผู้เฒ่าผู้แก่ต่อลูกหลานกะเหรี่ยงรุ่นหลังในการรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพชน

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น