Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พันแสงรุ้ง : ผูกข้อมือเรียกขวัญชาวกะเหรี่ยง ตอนที่ 4พันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของพี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ ในผืนป่ามรดกโลก เรียนรู้วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความคิดความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พี่น้องกะเหรี่ยงต้องเผชิญ……..

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น