Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

จดหมาย จากชนเผ่าถึงลูกพระยา

โลกทั้งใบตื่นตาตื่นใจในการแสดง พิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง

จางอี้โหม่ว ผู้กำกับ การสะท้อนวัฒนธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ทุกชนเผ่า ทุกเมืองมาแสดงออกถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ ยาวนานนับพันปีของจีน ภาพหนึ่งที่เราเห็นคือ ขบวนเชิญธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นสู่ยอดเสาในสนาม โดยตัวแทน 56 ชนเผ่าในจีน เขาให้ทุกชนเผ่า รวมกันเป็นชาติ


1 วันถัดมา - มีพาเหรดใหญ่ในหัวใจคนตัวเล็กๆ เกิดขึ้นที่เชียงใหม่- ประเทศไทย

นี่คือวันชนเผ่าพื้นเมือง โลก ตามที่สหประชาชาติประกาศไว้

ชนเผ่าพื้นเมืองไทย 23 เผ่า (กะเหรี่ยง ขมุ คะฉิ่น ชอง ไททรงดำ ไทลื้อ-ไทยอง ไทยวน ไทใหญ่ ไตหย่า บีซู ปะหล่อง (ดาระอั้ง) ม้ง เมี่ยน มลาบรี มอญ มอแกน มอแกน อุรักละโว้ย ญัฮกุร ลีซู ลาหู่ ลัวะ และอาข่า) ที่รวมตัวกันเฉลิมฉลองที่เชียงใหม่นับพันคนก่อนหน้านี้ เคลื่อนขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปหา กษัตริย์ลัวะ ผู้นำชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่นั่นคือที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใจกลางเมือง

ที่นั่น พวก เขาพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์เนื่องในโอกาสสำคัญ ทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ รับรองวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” และเร่งแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชนเผ่าเผชิญอยู่ พวกเขาประกาศเรียกร้ององค์การสหประชาชาติด้วยว่าต้องผลักดันให้รัฐบาลไทย สร้างมาตรการคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ให้เป็นไปตามปฏิญญา กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติ

“เราขอประกาศว่าเราจะ ติดตามตรวจสอบและผลักดันให้ชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดความเป็นธรรมในการดำรงชีพและรักษาวิถีชีวิตความ หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทยที่เท่าเทียม สืบไป”

พวกเขามีจดหมาย 2 ฉบับ ส่งให้นายรัฐมนตรีไทย และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ลงนามโดย พ่อหลวงจอนิ โอโดเชา

เนื้อหาทวงถามถึงสิทธิที่รัฐบาลไทยจะต้องคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมืองในหลายกรณี เช่น ให้เด็กชนเผ่าพื้นเมืองทุกคนที่เกิดในแผ่นดินไทย ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาทางเลือกของชนเผ่าโดยต้องจัดทำนโยบายภาษาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาแม่(Mother Tongue) และภาษาท้องถิ่นอย่างมีรูปธรรม คืนสิทธิการจัดการทรัพยากรให้แก่ชนเผ่า ยุตินโยบายการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบ และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนเผ่า ให้ชนเผ่าสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้เป็นต้น

มีข้อเสนอกรณีเร่งด่วน ที่พวกเขาอยากให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคือต้องเร่งแก้ไขคือ กรณี


การรุกรานและทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน บ้านวังใหม่ หมู่ 12 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในพื้นที่อุทยานดอยหลวง


การจับกุมชาวบ้านกรณีที่ดินอยู่อาศัย และที่ทำกิน (สปก.) บ้านใหม่หนองผึ้ง ต.อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


การจับกุมชาวบ้าน และการสั่งระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร์ของ อ.แม่แตง เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ


การแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม และเปลว(สุสาน) บ้านหินลูกเดียว บ้านแหลมหลา บ้านหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.เมือง จ.ภูเก็ต


การแย่งชิงพื้นที่ ทำกินและอยู่อาศัยของชาวมอแกน บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา


การรับรองสิทธิการอยู่อาศัยในพื้นที่ของบรรพบุรุษของชุมชนมอแกนที่ประสบภัย สึนามิ บ้านทุ่งหว้า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

นี่คือข้อเรียกร้องต้องการของพวกเขาใน “วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและสากล”

เรื่อง – อัจฉราวดี บัวคลี่

ภาพ – วิวัฒน์ ตามี

เพลง – เฮาขอ ขับร้องโดย สุนทรี เวชานนท์ ปฏิญญา ตั้งตระกูล อัลบั้ม ดอกไม้บาน จัดทำโดยเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ


ที่มา :: Oknation.net

3 Comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ช่างยิ่งใหญ่อลังการมาก

ชนเผ่าพื้นเมืองสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

S.laecher กล่าวว่า...

มีเกือบทุกชนเผ่าพื้นเมือง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันนี้ทุกเชื่อชาติ ทุกชนเผ่า ทุกชาติพันธุ์ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน อย่าแยก อย่าแบ่ง ความเป็นคนออกจากกรอบสังคมที่ไร้อยุติธรรม ไม่ฉะนั้น ยากที่จะพัฒนาประเทศไปอย่างมั่นคงได้

แสดงความคิดเห็น