ภาพมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 2556
ดูต่อที่   http://www.iamakha.com/forum/index.php/topic,817.new.html

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง 2556

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 
***************************
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2555

มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2555

ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2555

ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร