Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

แถลงการณ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกรณีท่าทีและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในการประกาศนโยบายทำสงครามปราบ ปรามยาเสพติดโดยเด็ดขาด

        ตามที่รัฐบาลโดยนายเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ได้ประกาศนโยบายทำสงครามปรามปราบยาเสพติดโดยเด็ดขาดและให้เห็นผล ภายใน 15 วัน ดังเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปแล้วนั้น เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรประชาชนที่ทำงานร่วมกับพี่น้องชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดเวทีวิพากษ์นโยบายปราบปรามยาเสพติด และข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนบนพื้นที่สูงต่อรัฐบาล ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวาง และได้ข้อสรุปเพื่อแถลงท่าทีและข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้


1.เราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลว่า การดำเนินการนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยเด็ดขาด รัฐจะต้องปรามปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างถูกต้องตามกระบวนการ ยุติธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด สร้างมาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อ เหมือนนโยบายฆ่าตัดตอนของรัฐบาลในอดีต นโยบายดังกล่าวต้องไม่ส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าปราบปราม ประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าล้างแค้นระหว่างคู่ขัดแย้งในการแย่งชิง แข่งขันกันในระดับชุมชน

2.เราเห็นว่า ภายใต้นโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยเด็ดขาด รัฐจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดกระบวนการอยุติธรรมอำมหิต โดยให้อำนาจคณะบุคคลในนามนโยบายรัฐ สามารถเข่นฆ่ากลุ่มเป้าหมายได้ตามอำเภอใจ แต่รัฐจะต้องนำเอาบุคคลผู้ต้องสงสัยกับยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดย เร่งด่วน เราขอคัดค้านการปราบปรามยาเสพติดโดยการขึ้นบัญชีดำที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ตก เป็นเหยื่อเหมือนเช่นอดีต

3.เราขอเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งตำรวจ อัยการ และศาลยุติธรรม ได้ออกมาสร้างกลไกและมาตรการเพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้นโยบายดังกล่าว นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทั้งนี้เพราะการฆ่าตัดตอนประชาชนผู้บริสุทธิ์จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดใน อดีต ได้ทำให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

รัฐมิอาจเยียวยาดูแลครอบครัวและชุมชนให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ซ้ำร้ายนโยบายฆ่าตัดตอนยาเสพติดในอดีต ได้สร้างงความไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมต่อหมู่ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนคนชายขอบที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 

ดังนั้น เพื่อเรียกศรัทธากลับสู่สังคม กระบวนการยุติธรรมต้องสร้างมาตรการโดยทันที


4.เราขอยืนยันว่า เราสนับสนุนนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่เอาคนผิดมาลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรม โดยต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้คนบริสุทธิ์กลายเป็นเหยื่อของความอำมหิตทาง นโยบาย ในนามของภาคประชาชน เราจักดำเนินการตรวจสอบนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างมาตรการป้องกันยาเสพติดโดยการจัดตั้งชุมชนอาสาสมัครในพื้นที่และ นำเสนอผลกระทบต่อสังคมต่อไป


ด้วยความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชน เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น