Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

สีสันกับดนตรีชาติพันธุ์


Image
ในความหลากหลายของผู้คน ดนตรีเชื่อมร้อยความแตกต่างนั้นได้อย่างกลมกลืน ฉันท์มิตรและแสดงอัตลักษณ์ของผู้คนได้อย่างเด่นชัด แต่ทุกวันนี้ ดนตรีชาติพันธุ์กลับมีพื้นที่อยู่น้อยมากในสังคม อยู่แค่เพียงในกลุ่มเจ้าของวัฒนธรรมนั้นๆ
Image Image
งานแสดงดนตรี พันแสงรุ้ง เปิดพื้นที่เล็กๆ จัดแสดงดนตรีที่รวบรวมมิตรสหายต่างชาติพันธุ์ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ทั้ง ปกาเกอะญอ ม้ง อาระอั้ง ลัวะ ผสมผสานเครื่องดนตรีชนเผ่า เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เครื่องดนตรีสากล ร่วมกันถ่ายทอดเป็นความไพเราะและงดงามของดนตรีแห่งชาติพันธุ์

Image
ImageImage
ImageImage

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น