Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ดนตรี สีสัน ในวันชนเผ่า

ดนตรี สีสันในวันชนเผ่า

     สำหรับคนชนเผ่าพื้นเมืองดนตรีเป็นมากกว่าเสียงเพลงที่สร้างความไพเราะเสนาะหู เพราะดนตรีเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดให้คนภายนอกได้เข้าใจถึงลักษณะ การดำรงชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ ดนตรียัง แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และ ความเชื่อของแต่ละชนเผ่าอีกด้วย
อาชิ หนึ่ง ในศิลปินที่มาร่วมแสดงดนตรีชนเผ่าพื้นเมือง ได้กล่าวถึงการ ร่วมงานวันชนเผ่าว่า ได้เคยร่วมงานวันชนเผ่าพื้นเมืองที่จัด ขึ้นเมื่อวันที่ ๘
- ๙ สิงหาคม ที่ ผ่านมาถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คนชนเผ่าได้คิด และพูดถึง ปัญหา และสิ่งที่ชนเผ่าต้องการทำเพิ่ม สำหรับ งานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งที่จะมีการจัดงาน “มหกรรม วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” ขึ้น ระหว่าง วันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ นี้ เพราะคนชนเผ่าจะได้มีเครือข่ายในการทำงานร่วมตัว กันและมีพลังในการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 

โดยอาชิได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงดนตรีชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับชนเผ่าต่างๆ อีกหลาย เผ่า เช่น เผ่าลัวะ คะ ฉิ่น ปะหล่อง เผ่าชอง ไทยทรงดำ เผ่า เมี่ยน หรือ อิ้วเมี่ยน ฯลฯ หนึ่งในการแสดง ของอาชิ คือ เพลงทาหรือบทกวี ของคนเฒ่าคนแก่ เป็นการกล่าวถึงองค์รวมของวิถีชีวิต คนกับธรรมชาติ เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านและเป็นงานเพลงที่ เขียนเองในความหมายของเนื้อเพลงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่เป็นสวนหนึ่งของชาติพันธุ์ที่ชี้ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิถีชีวิตของชนเผ่า

เพราะชีวิตของชาติพันธุ์มันผูกพันกับสายน้ำ ป่า เป็นการเสนอภูมิปัญญาของชนเผ่าที่นำมาประยุกต์ ใช้กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
ส่วนเพลงที่เล่นก็จะมี เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาร่วมด้วย เพื่อเป็นการแสดงให้ เห็นว่าคนชนเผ่าพื้นเมืองมีใจกว้างที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ทุก ชาติ หรือแม้แต่คนภายนอกเองก็น่าจะเปิดโอกาสให้คนชนเผ่ามี โอกาส มีความเท่าเทียมกัน


สำหรับเครื่องดนตรีที่ใช้ นอกจากเตหน่าแล้ว ก็จะมีปอกุ๊หว่า ปิ๊อุ๊ โกล๊ะ อาจมีเครื่องดนตรีสากลมาผสมด้วย

สิ่งที่อาชิคาดหวังในการ แสดงดนตรีมหกรรมวันชนเผ่าในครั้งนี้ อยากให้เป็นเวทีบอกเล่าเรื่อง ราวของคนชนเผ่าสู่สาธารณชน รวมทั้งคนชนเผ่าด้วยกันให้มากขึ้น เพราะคนชนเผ่าเองก็รับรู้เรื่องราวของคนชนเผ่าด้วยกันน้อย 

โดย ส่วนตัวแล้วไม่คาดหวังจากคนเมือง ถ้าคนชนเผ่ารู้จักกันมาก ขึ้นน่าจะพอใจมากกว่า
อยากเชิญชวนให้มาดูความหลากหลายของชาติพันธุ์ว่ามีอะไรบ้าง ไม่อยากให้มาดูเฉยๆ อยากให้มาดูว่าชนเผ่ามีอะไรบ้าง คิดอย่างไร และถ้าเราเข้าใจ เราควรจะ ปฏิบัติอย่างไร และจะปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องอาชิเชื่อ ว่าคนเราทุกคนล้วนแต่เป็นคนชนเผ่าด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับการแสดงมหกรรมดนตรีในวันที่ 7 กันยายน นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 22.00 น. ณ ห้องประชุมที่มา :: Chonpao.com

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น