Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

วิถีชีวิต สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง"วิถีชีวิต สิทธิชนเผ่า" งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 2554
"พี่น้อง จงฟังในสิ่งที่เราพูด บรรพบุรุษของเราเคยเป็นเจ้าของดินแดนยิ่งใหญ่แห่งนี้ ซึ่งแผ่ขยายจากที่ซึ่งดวงตะวันฉายแสงไปจนถึงที่ซึ่งดวงตะวันลับฟ้า" (เรด แจ๊คเก็ต หัวหน้าเผ่าเซเนก้า) *

คำกล่าวของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอเมริกา พอจะบอกให้เราได้ทราบว่าชนเผ่าพื้นเมือง คือกลุ่มคนที่อยู่ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมาก่อนการแบ่งเส้นเขตแดน แต่เหตุใดพวกเขาจึงต้องสงสัยว่าเป็นคนอื่นในสังคม เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นคนต่างด้าว ทั้งที่พวกเขาเหล่านี้ต่างดำรงชีวิตตามวิถีดั่งเดิมบนผืนดินของพวกเขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่บรรพกาล

ในประเทศไทยมีชนเผ่าพื้นเมือง 36 เผ่า กระจายตัวอยู่ทั้งบนภูเขาสูงในภาคเหนือ พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางและอีสาน ไล่ไปจนถึงริมทะเลทางภาคใต้ แต่คนกลุ่มนี้กลับยังถูกบางส่วนของสังคมมองว่าไม่ใช่คนไทย แม้จะมีหลักฐานทางราชการชี้ชัด แต่ถึงจะมีหลักฐานหรือไม่พวกเขาก็เป็นเพียงแค่เสียงเล็ก ๆ ของสังคม

9 สิงหาคม วันชนเผ่าพื้นเมืองสากลของทุกปี เป็นวันที่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจะได้ส่งเสียงถึงการมีตัวตน ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ในงาน "มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยอยู่บนหลักการพึ่งตนเองและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่พอเพียง รวมไปการสะท้อนให้เห็นถึงความลำบากของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลายๆ ด้าน

ในปี พ.ศ.2554 นี้ งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นสื่อสารประเด็นทาง "สิทธิวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง" ซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดดเด่น ดีงาม สมควรแก่การรักษาสืบทอดและเผยแพร่ให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่อาศัยร่วมกับคนชนเผ่าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินไทย มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2554 โดยในงานจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย, นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเขตวัฒนธรรมพิเศษ, การจัดฉายหนังสั้นประเด็นคนชนเผ่า และการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ

วันที่ 7 สิงหาคม พิธีเปิด งานเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น.
วันที่ 8 สิงหาคม กิจกรรมเรียนรู้วิถีชนเผ่าตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น.
วันที่ 9 สิงหาคม ร่วมเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-13.00 น.
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เสียงเล็กๆของคนชนเผ่าได้บอกให้กับสังคมว่าพวกเราต่างเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดิน...

บางส่วนจากปาฐกถาเรื่อง "ประเทศไทยกับทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก" โดย สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

ที่มา hilltribe.org

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น