Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พลังชนเผ่าพื้นเมือง : 9 สิงหาคม วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก

พลังชนเผ่าพื้นเมือง : 9 สิงหาคม วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การใช้องค์ความรู้แบบเดิม ไม่อาจเพียงพอ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต้องปรับตัวอย่างไร มีข้อเสนออย่างไร เพื่อจะพิสูจน์ว่าพวกเค้าอยู่ร่วมกับดิน น้ำ ป่าอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งเป็นพลังสำคัญในการดูแล ปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ให้กับทุกคนบนผืนดินเดียวกัน

0 Comments:

แสดงความคิดเห็น